Bc. Martin Bystřický

Diplomová práce

Nepolitická politika v reakcích českých politických aktérů na existenci úřednických vlád v českém politickém systému

Anti-politics in Czech Political Agents' Attitudes towards the Existence of Caretaker Governments in Czech Political System
Anotace:
Diplomová práce měla prokázat spojitost mezi nepolitickou politikou, kterou autor konceptualizoval jako jeden z rysů českého politického myšlení, a úřednickými kabinety. Tyto nestandardní formy vlády se v České republice těší poměrně vysoké popularitě a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo jednat o překonaný jev. Jestliže jsou úřednické vlády uznány jako nositel nepolitické politiky, je tím prokázána …více
Abstract:
The aim of this volume was to prove a nexus between antipolitics, which was defined by the author of this thesis as one of the features of Czech political thinking, and caretaker governemnts. Czech political elites and society find this unusual form of government quite popular and there is a high probability that in future Czech political agents may decide to establish another government of this kind …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií