Bc. Adrien Sulla

Diplomová práce

Percepce dopadů klimatické změny u žáků střední školy

Perception of climate change impacts among high school students
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice změny klimatu, jedná se o problematiku, která je ožehavým celosvětovým tématem a týká se všech lidí na planetě Zemi. Cílem práce je zhodnotit percepci dopadů klimatické změny u žáků vybrané střední školy. Cíle bylo dosaženo za pomocí dotazníkového šetření, vyhodnocení získaných odpovědí a porovnání s jinými konanými průzkumy. Studenti vybrané střední školy jsou …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of climate change, it is an issue that is a hot global topic and concerns all people on planet Earth. The goal of the work is to evaluate the climate change impacts among high school students. The goal was achieved by means of a questionnaire survey, evaluation of the obtained answers and comparison with other surveys. Students of a selected high school are aware …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Bc. Kamila Dolák Klemešová
  • Oponent: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.