Mgr. Ahmad Mohammad Suleiman Al-Zoubi

Master's thesis

Rescue System for Sea Driving

Rescue System for Sea Driving
Abstract:
Tento projekt stojí jako upravený záchranný systém určený pro blízké pobřežní plavidla , využívající nejnovější technologie osobního bezdrátové komunikace , jako je GSM , GPRS a GPS spolu s Arduino , jako hlavní mikroprocesoru . Vezmeme-li v úvahu správu napájení Tento systém v případě nouze budou moci přenášet SMS plavidla souřadnic na dobu určitou číslo tísňového volání a předat jej k určitému webový …more
Abstract:
This project stands as a customized rescue system designed for the near shore vessels, employing the latest technologies of personal wireless communication such as the GSM, GPRS, and GPS along with the Arduino, as the main microcontroller. Taking into account the power system management this system in case of emergency will be able to transmit an SMS of the vessel coordinates for a fixed emergency …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2016
  • Supervisor: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
  • Reader: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky