Václav Cmunt

Diplomová práce

Trendy v oblasti podnikových informačních systémů

Trends in enterprise information systems
Anotace:
Práce se zabývá tématem trendů v informačních systémech se zaměřením na Green ICT. Je rozdělena do dvou částí -- teoretické a praktické. V teoretické jsou nejdříve stanoveny cíle, struktura práce, provedena rešerše dostupných domácích i zahraničních zdrojů. Další kapitola se věnuje pojmu trend a jeho vlivu na ICT odvětví, přičemž jsou identifikovány minulé i současné trendy z této oblasti. Klíčovou …více
Abstract:
This thesis introduces trends in information systems mainly focusing on Green ICT. It is divided into two parts - theoretical and practical. At first, the objectives, structure of work and research based on available domestic and foreign sources are defined. The following chapter is devoted to concept of trend and its impact on the ICT sector along with a presentation of past and current trends. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Josef Basl
  • Oponent: Jana Fortinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35834