Mgr. Lucie Skopalová

Diplomová práce

Zaknihované cenné papíry v komparativním pohledu

Electronic Negotiable Instruments in the Comparative View
Anotace:
Práce podrobně analyzuje institut zaknihovaných cenných papírů v OZ a ZPKT. Rozebrány jsou jak obecné, tak teoretické otázky. Podrobněji jsou vysvětleny principy a typy evidencí, které vedou účty se ZakCP. Práce se snaží o kritický pohled na institut. Ve své druhé části přistupuje komparativním způsobem k úpravě ZakCP v devíti evropských zemích.
Abstract:
The thesis deals with the institute of Electronic Negotiable Instruments, especially with the view to the Civil Code and the ZPKT. There are explained both general and theoretical issues and also principles and types of evidence which register the negotiable instruments. In the second part there I try to compare legal framework of Electronic Negotiable Instruments under Czech law with nine different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo