Luboš HEJDA

Diplomová práce

Menšinová sexuální orientace učitelů na základní škole.

Minority sexual orientation of teachers in primary school.
Anotace:
Práce se zabývá uvedením základních informací o problematice spojené s homosexualitou. Cílem práce je zmapovat, jaký mají současní a budoucí homosexuální učitelé a učitelky na prvním stupni základní školy pohled na souvislost sexuální orientace s učitelskou profesí. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické části a praktické části. V teoretické části se věnujeme základním údajům o homosexualitě, historii …více
Abstract:
This thesis deals with the main points of informantion on issues related to homosexuality. The aim is to map out how present and future gay teachers at primary school see the relationship of sexual orientation with the teaching profession. The thesis consists of two parts, the theoretical part and a practical part. In the theoretical part we talk about basic informations about homosexuality, history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEJDA, Luboš. Menšinová sexuální orientace učitelů na základní škole.. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol - anglický jazyk