Bc. Katarína Jobbová

Diplomová práce

Statistická analýza firemních nákladů

Anotace:
Diplomová práca spočíva v spolupráci s firmou Kinex, a.s., Bytča. Firma sa snaží implementovať do svojho podnikania princípy Lean Manažmentu a metódu Six Sigma. Ich popis je obsahom časti tejto práce. Jadro práce tvorí analýza konkrétnych nákladových položiek firmy Kinex, a.s., Bytča.
Abstract:
Master thesis arose from cooperation with a firm Kinex, a.s. Bytča. The firm tries to include princips of Lean Management and Six Sigma method into its management. Description of this methods is one part of the text. The main part is an analysis of concrete costs in Kinex, a.s. Bytča.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2006
  • Vedoucí: RNDr. Ivo Moll, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta