Mariia Bondarenko

Master's thesis

Transfer Pricing and Multinational Enterprises

Transferové oceňování a mezinárodní firmy
Abstract:
Tato práce se zabývá daňovým konceptem transferových cen. Hlavním cílem práce je prozkoumat povahu transferových cen, a to jak z pohledu podniků, tak z hlediska finančních úřadů, se zaměřením na metody transferového oceňování, které jsou dostupné v kontextu Směrnic OECD s následujícím srovnáním rozdílů mezi rámci stanovenými v různých zemích prostřednictvím podrobné analýzy místních právních předpisů …more
Abstract:
This thesis focuses on the tax concept of transfer pricing. The main purpose of the thesis is to investigate the nature of transfer pricing both from companies’ and tax authorities’ perspective, focusing on the transfer pricing methods available in context of the OECD Guidelines, with the following comparison of the differences between the frameworks established in different countries through the detailed …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2018
  • Supervisor: Karel Brůna
  • Reader: Ondřej Šíma

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74859