Bc. Dana Bušova

Diplomová práce

Strategie učení cizích jazyků účastníků podnikového vzdělávání

The strategy of learning the foreign languages by the participants of corporate education
Anotace:
Diplomová práce „Strategie učení cizích jazyků účastníků podnikového vzdělávání“ je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. V části teoretické práce jsou představeny jednotlivé strategie učení cizích jazyků a proměnné ovlivňující používání těchto strategií. Dále je v teoretické části řešena problematika vzdělávání dospělých a také vzdělávání podnikového. Teoretickou část práce uzavírá kapitola …více
Abstract:
The thesis „ The strategy of learning the foreign languages by the participants of corporate education“ is divided between the theory and the empiric part. In the theory, there are presented the individual strategies of learning the foreign languages as well as the variables which influence these strategies. There are also solved the issues of the education of the adults and the education given by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta