Bc. Lukáš Hlaváček, DiS.

Bakalářská práce

Komplikace při akutní intermitentní dialýze na jednotce intenzivní péče

Complications during acute intermittent dialysis in intensive care unit
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá akutními komplikacemi při intermitentní hemodialýze na jednotce intenzivní péče. Zjišťuje vznik možných komplikací v průběhu procedury a hemodynamickou stabilitu. Teoretická část se zabývá možnými komplikaci a úkoly sestry při péčí o dialyzovaného pacienta. Praktická část vyjadřuje analýzu a intepretaci výsledků u akutně intermitentně dialýzovaných pacientů na Anesteziologicko …více
Abstract:
This thesis deals with acute complications during intermittent hemodialysis in the ICU. It identifies the emergence of possible complications during the procedure, and hemodynamic stability. The theoretical part deals with possible complications and responsibilities of nurses in the care of dialyzed patients. The practical part reflects the analysis and interpretation of results in acute intermittent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Olga Suková
  • Oponent: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta