Bc. Eva Novobílská

Master's thesis

Keramika se žáky se speciálními potřebami

Ceramic with special needs pupils
Abstract:
Tématem mé diplomové práce a zároveň jejím názvem je „Keramika se žáky se speciálními potřebami“. U žáků se speciálními potřebami je stěžejní a prvořadý rozvoj manuálních a motorických schopností, pomocí nichž dochází k pozitivnímu rozvoji dalších důležitých funkcí a vlastností. Kromě keramických aspektů zde proto vyzdvihuji důležitou úlohu pracovního vyučování na speciálních školách. V praktické části …more
Abstract:
The main topic and also the title of my thesis is „Ceramic with special needs pupils“. For children with special needs is development of manual and motor skills the main and overriding thing which help them to develop other important functions and qualities. Except pottery is also important to poin out the main function of teaching craft at schools for children with special needs. I present the work …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Petra Vláčilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta