Mgr. Petr BUJOK

Disertační práce

Paralelismus v adaptivních evolučních algoritmech

Parallelism in adaptive evolutionary algorithms
Anotace:
Evoluční algoritmy slouží jako prostředek hledání globálního extrému a jsou s úspěchem aplikovány v mnoha vědecko-technických oborech. Účinnost evolučních algoritmů je charakterizována jejich rychlostí a spolehlivostí. Při stochastickém prohledávání obvykle zvýšení spolehlivosti znamená snížení rychlosti. V evolučních algoritmech hledáme postupy dávající přijatelný kompromis mezi rychlostí a spolehlivostí …více
Abstract:
Evolutionary algorithms are tool of global optimization and they have been successfully applied in many fields of science and technology. The performance of evolutionary algorithms is characterized by their speed and reliability. In stochastic search, increase in reliability usually leads to decrease in speed in vice versa. Evolutionary algorithms represent an approach how to obtain an acceptable agreement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2013
Zveřejnit od: 18. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUJOK, Petr. Paralelismus v adaptivních evolučních algoritmech . Ostrava, 2013. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 3. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta