Josef KOHOUT

Bachelor's thesis

Návrh a implementace rozhraní modulu "Projekty"

Design and Implementation of Interface of "Projects" Module
Abstract:
Práce popisuje vytvoření modulu Projekty do redakčního systému OpenCMS, napsaného v programovacím jazyce Java. Součástí modulu je i možnost získávání a importu dat z jiných systémů používaných na Západočeské univerzitě. Modul bude nasazen jako součást nových webových stránek Katedry informatiky a výpočetní techniky a bude sloužit pro správu projektů na této katedře a k jejich následnému zobrazení návštěvníkovi …more
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to develop the plugin Projects into the content management system OpenCMS in the programming language Java. As a part of the plugin is also possibility to gather and to import data from other information systems used at the University of West Bohemia in Pilsen. This plugin will be deployed as a part of the web pages at the Department of Computer Science and Engineering …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Král, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOHOUT, Josef. Návrh a implementace rozhraní modulu "Projekty". Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Bachelor programme / field:
Computer Science andEngineering / Information Technologies