Josef KOHOUT

Bachelor's thesis

Návrh a implementace rozhraní modulu "Projekty"

Design and Implementation of Interface of "Projects" Module
Anotácia:
Práce popisuje vytvoření modulu Projekty do redakčního systému OpenCMS, napsaného v programovacím jazyce Java. Součástí modulu je i možnost získávání a importu dat z jiných systémů používaných na Západočeské univerzitě. Modul bude nasazen jako součást nových webových stránek Katedry informatiky a výpočetní techniky a bude sloužit pro správu projektů na této katedře a k jejich následnému zobrazení návštěvníkovi …viac
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to develop the plugin Projects into the content management system OpenCMS in the programming language Java. As a part of the plugin is also possibility to gather and to import data from other information systems used at the University of West Bohemia in Pilsen. This plugin will be deployed as a part of the web pages at the Department of Computer Science and Engineering …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Pavel Král, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOHOUT, Josef. Návrh a implementace rozhraní modulu "Projekty". Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Bachelor programme / odbor:
Computer Science andEngineering / Information Technologies