Patrik HRÁDEK

Bakalářská práce

Informační technologie v podpoře podnikového nákupu

The Role of Information Technology in Supporting the Corporate Purchase
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku informačních technologií v podpoře podnikového nákupu ve vybrané společnosti. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část, které se navzájem prolínají. První kapitola je věnována charakteristice společnosti, její historii, výrobnímu programu a srovnání výsledků hospodaření za pět let. Další kapitola je věnována charakteristice nákupu, elektronických trhů …více
Abstract:
The B.A. thesis is focused on the question of information technologies supporting the business purchase in a chosen company. The thesis includes a theoretical and a related practical part. The first chapter is devoted to the characterization of the company, its history, production programme and to the comparison and contrast of the company's economic results during the period of five years. The next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gladavská, D.E.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRÁDEK, Patrik. Informační technologie v podpoře podnikového nákupu. Cheb, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/