Bc. Lukáš Budoš

Diplomová práce

Site management information system

Site management information system
Anotace:
Cieľom práce je navrhnúť a zasadiť do produkcie riešenie, ktoré vylepší a automatizuje procesy vo veľkej procesnej spoločnosti. Práca popisuje problematické oblasti terajšieho stavu a definuje spôsob akým sa dajú vylepšiť použitím informačného systému. Ušetrené náklady spojené s použitím tohto nového nástroja sú popísané v dedikovanej kapitole.
Abstract:
The goal of the thesis is to device and deploy into production a solution that will improve and automate processes in a large process driven company. The thesis describes the problematic areas of the current setup and defines a way how to improve them with use of an information system. The cost savings of this new tool is described in a dedicated chapter.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Stanislav Michelfeit
  • Oponent: Ing. Jaroslav Zelený, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.