Bc. Aneta Vacková

Bakalářská práce

Teorie barevného vidění

Theories of Color Vision
Anotace:
Tato práce je zaměřena na teorie barevného vidění s cílem shrnout jednotlivé poznatky o složitém procesu barevného vidění. V první části jsou jednotlivě popsány teorie barevného vidění s podrobnějším zaměřením na Heringovu oponentní teorii. V druhé polovině bakalářské práce jsou popsány současné poznatky o barevném vidění na úrovni jednotlivých buněk od sítnice po podkorová zraková centra. Zde jsou …více
Abstract:
This work is focused on the theory of colour vision with a view summarizes the various findings about the complex process of colour vision. In the first part are individually described theories of colour vision with a detailed focus on the Hering’s opponent theory. In the second half of the bachelor thesis is described the current knowledge of colour vision from the level of particular cells of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Petr Veselý, DiS.
  • Oponent: Mgr. Matěj Skrbek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie

Práce na příbuzné téma