Bc. Petra Mikulcová

Diplomová práce

Sociální marketing – obsah a specifika – rozbor konkrétních případů

Social marketing - content and specifics - analysis of particular examples
Anotace:
Diplomová práce je analytickou studií zabývající se problematikou sociálního marketingu V České republice a ve světě. Vychází z diskuse teoretických základů a souvislosti pojmu sociální marketing a objasňuje jeho obsah a funkce. Na rozboru příkladů použití sociálního marketingu práce ukazuje na jeho komplexnost a tematickou rozsáhlost a jeho propojení s různými společenskými oblastmi. Zabývá se návazností …více
Abstract:
The thesis is the analytical study dealing with social marketing in the Czech Republic and in the world. It is based on the discussion of theoretical foundations and continuity of social marketing concept and explains its content and function. On the analysis of the examples of the use of social marketing, this thesis indicates its complexity and thematic vastness and its connection with the different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní