Theses 

Devizové intervence centrální banky: srovnání zkušeností české a švýcarské centrální banky – Štěpán Farský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Štěpán Farský

Diplomová práce

Devizové intervence centrální banky: srovnání zkušeností české a švýcarské centrální banky

Central Bank Foreign Exchange Intervention: A Comparison Between the Czech National Bank and the Swiss National Bank

Anotace: Diplomová práce se zabývá srovnáním devizových intervencí České národní banky a Švýcarské národní banky. Skládá se ze dvou částí. První část práce je věnována teoretickému úvodu, který se zabývá měnovou politikou, mechanismem devizových intervencí a dopadem změny devizového kurzu do reálné ekonomiky. Druhá část přináší pohled na zahájení, průběh a ukončení devizových intervencí. Srovnáván je přístup centrálních bank k provádění devizových intervencí, úspěch, s jakým centrální banky ovlivnily devizový kurz a následně je za pomoci kointegrační analýzy analyzován vztah mezi reálným devizovým kurzem a vybranými makroekonomickými veličinami. Provedené srovnání přineslo řadu výsledků. ČNB ve srovnání se SNB odpovědně komunikovala na veřejnost všechny fáze devizových intervencí. SNB naproti tomu netransparentně přistoupila jak k zahájení, tak i ukončení intervenčního režimu. Výsledky analýzy časových řad v České republice neprokázaly pozitivní vliv oslabení devizového kurzu na reálný export, HDP ani inflaci. Totožná analýza provedená pro Švýcarsko neprokázala pozitivní vliv na reálnou ekonomiku, ale prokázala pozitivní vliv oslabení měny na inflaci.

Abstract: The aim of this diploma thesis is to analyse and compare foreign exchange interventions of the Czech National Bank and Swiss National Bank. The thesis is divided into two parts. The first part deals with a theoretical background of monetary policy, mechanism of intervention in the foreign exchange market and the impact of change in the value of foreign exchange on the real economy. Second part brings complex view on the beginning, course and the end of the foreign exchange interventions. The different approach of central banks is compared, managing the foreign exchange and empirical results of cointegration analysis are presented. CNB’s behaviour was in matter of interventions very transparent. The approach of the SNB could not differ more as none of its actions were announced ahead. Empirical results of the cointegration analysis carried out for CNB did not support the assumption of the positive effect of the depreciation of the real foreign exchange on real export, GDP or inflation. On the other hand, in Switzerland a positive impact of the depreciation on inflation has been found.

Klíčová slova: devizové intervence, devizový kurz, kointegrační analýza, ADL model, EC model

Keywords: foreign exchange intervention, cointegration analysis, ADL model, EC model, foreign exchange

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: Jan Vejmělek
  • Oponent: Ondřej Šíma

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74502


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:03, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz