Bc. Jan Švábenský

Bakalářská práce

Topos of the Island in British Children's Literature

Topos of the Island in British Children's Literature
Anotace:
Tato práce se zabývá toposem ostrova v dílech Daniela Defoa, Roberta Louise Stevensona a Arthura Ransoma. Práce zkoumá jakým způsobem je možné vnímat prostor ostrova jako metaforické vyjádření autorova postoje a jeho vnímání Velké Británie.
Abstract:
The thesis deals with the topos of the island in selected works by Daniel Defoe, Robert Louis Stevenson and Arthur Ransome. The aim of the thesis is to determine the way in which it is possible to percieve the topos of the island as the authors‘ metaphorical reflection of Great Britain.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marcela Sekanina Vavřinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.