Miroslav Tabernaus

Bakalářská práce

Analýza nástrojov internetu pre marketingové účely

Analýza nástrojů internetu pro marketingové účely
Anotace:
V první části práce popisuje tempo technologického pokroku, historii informačních technologií a internetu (z hlediska hardware a software), a vývoj marketingových nástrojů internetu do dnešní doby. Přitom deklaruje současný stav vývoje internetu jako vysoce integrovaný a zdůrazňuje přesahy internetu do všech 4P v marketingovém mixu. Následně popisuje aktuálně dostupné nástroje pro umístnění reklamy …více
Abstract:
In the first part the thesis describes the pace of development in technology, history of information technology and the internet (from hardware and software point of view), and the development of internet's marketing tools up to present day. Thereby it declares the present state of internet as highly integrated and emphasises the role of internet in each of Kotler's 4P of marketing mix. Then follows …více
Abstract:
V prvej časti práca popisuje tempo technologického pokroku, históriu informačných technológií a internetu (z hľadiska hardware a software), a vývoj marketingových nástrojov internetu do dnešnej doby. Pritom deklaruje súčasný stav vývoja internetu ako vysoko integrovaný a zdôrazňuje presahy internetu do všetkých 4P v marketingovom mixe. Následne popisuje aktuálne dostupné nástroje pre umiestnenie reklamy …více
 

Klíčová slova

internet reklama marketing

Klíčová slova

internet reklama marketing
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: Jiří Zeman
  • Oponent: Alena Filipová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20628