Ing. Michal POLÁŠEK

Diplomová práce

Projekt zavedení automaticky řízených vozíků na pracovišti AC1 ve firmě DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.

The automatic guided vehicle implementation project for AC1 assembly line of DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
Anotace:
Tato práce se zabývá zavedením a optimalizací provozu zařízení AGV pro zásobování montážních linek AC ve společnosti DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. Teore-tická část práce mapuje oblast výrobní logistiky s vazbou na koncepty Just-In-Time, elimi-naci plýtvání, řízení zásobování pomocí Kanban karet, teorie omezení a úzkých míst TOC a simulace podnikových procesů pomocí softwaru Witness. Analytická část …více
Abstract:
This document is dealing with the imlementation and optimalization of AGV vehicles used for parts delivery in DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. The aim of theory part is to introduce some basic facts about lean production in logistics, connection with Just-in-Time and kanban koncept, theory of contraits and process simulation with Witness soft-ware. Analysis is focused on process description with a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009
Identifikátor: 12613

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Pavel Stříž, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁŠEK, Michal. Projekt zavedení automaticky řízených vozíků na pracovišti AC1 ve firmě DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 04. 2029

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Průmyslové inženýrství