Ing. Michal POLÁŠEK

Master's thesis

Projekt zavedení automaticky řízených vozíků na pracovišti AC1 ve firmě DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.

The automatic guided vehicle implementation project for AC1 assembly line of DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
Abstract:
Tato práce se zabývá zavedením a optimalizací provozu zařízení AGV pro zásobování montážních linek AC ve společnosti DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. Teore-tická část práce mapuje oblast výrobní logistiky s vazbou na koncepty Just-In-Time, elimi-naci plýtvání, řízení zásobování pomocí Kanban karet, teorie omezení a úzkých míst TOC a simulace podnikových procesů pomocí softwaru Witness. Analytická část …more
Abstract:
This document is dealing with the imlementation and optimalization of AGV vehicles used for parts delivery in DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. The aim of theory part is to introduce some basic facts about lean production in logistics, connection with Just-in-Time and kanban koncept, theory of contraits and process simulation with Witness soft-ware. Analysis is focused on process description with a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2009
Identifier: 12613

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2009
  • Supervisor: Ing. Pavel Stříž, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POLÁŠEK, Michal. Projekt zavedení automaticky řízených vozíků na pracovišti AC1 ve firmě DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 04. 2029

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.