Adam Dolejš

Bakalářská práce

Analýza a návrh nového business modelu v prostředí RPA

Analysis and propositon of a new business model in RPA
Anotace:
Má bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a návrh nového business modelu, který využívá automatizační technologii RPA. Hlavním cílem této práce je zanalyzovat funkcionality a použití této technologie ve firmách a na základě těchto poznatků sestavit nové řešení s možností reálné aplikace. Tyto poznatky byly získány prostřednictvím strukturovaných rozhovorů a dotazníků se zástupci korporátních firem …více
Abstract:
My bachelor’s thesis focuses mainly on the analysis and proposal of new business model which is connected to RPA automation technology. The main goal of this thesis is to analyze functionalities and the way this technology is used in companies and based on this data, I would build a new solution with the option to put it into use. This data was collected based on structured interviews and questionnaires …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: Martin Potančok
  • Oponent: Filip Vencovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76977

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační média a služby

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.