Bc. Jakub Makal

Master's thesis

A comparative study of British, American and Australian idioms expressing emotions

A comparative study of British, American and Australian idioms expressing emotions
Abstract:
Idiomatická spojení jsou nedílnou části každého existujícího jazyka, která umožňují jeho uživateli vyjádřit se mnoha způsoby a komunikavat s jeho vrstevníky. Tato diplomová práce analyzuje a porovnává idiomy vyjadřující emoce v Britské, Americké a Australské angličtině. Cílem této práce je odhalit vlastnosti idiomů patřících do těchto dialektů a porovnat je mezi sebou.
Abstract:
Idiomatic expressions are an integral part of any existing language that provide its user with various options of how to express oneself and to communicate with their peers. This diploma thesis analyses and compares idioms expressing emotions from British, American and Australian English. The aim of the thesis is to discover characteristics of idioms peculiar to each variety and compare them.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta