Bc. Jakub Makal

Master's thesis

A comparative study of British, American and Australian idioms expressing emotions

A comparative study of British, American and Australian idioms expressing emotions
Anotácia:
Idiomatická spojení jsou nedílnou části každého existujícího jazyka, která umožňují jeho uživateli vyjádřit se mnoha způsoby a komunikavat s jeho vrstevníky. Tato diplomová práce analyzuje a porovnává idiomy vyjadřující emoce v Britské, Americké a Australské angličtině. Cílem této práce je odhalit vlastnosti idiomů patřících do těchto dialektů a porovnat je mezi sebou.
Abstract:
Idiomatic expressions are an integral part of any existing language that provide its user with various options of how to express oneself and to communicate with their peers. This diploma thesis analyses and compares idioms expressing emotions from British, American and Australian English. The aim of the thesis is to discover characteristics of idioms peculiar to each variety and compare them.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta