Karel Štros

Bakalářská práce

Regionální diferenciace zemí Visegrádské skupiny v kontextu Evropské unie

Regional differentiations of Visegrad group countries in the context of the European Union
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza regionálních diferenciací se zaměřením na země Visegrádské skupiny a jejich regiony. První kapitola je věnována teoretickému úvodu do této problematiky a seznámení se základními pojmy, které s tímto tématem souvisejí. Ve druhé kapitole je provedeno srovnání regionů Visegrádské skupiny na základě vybraných kritérií (demografická, vzdělanostní, zdravotnická, aj.). Hlavní …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the regional differentiations with focus on Visegrad Group countries and their regions. The first chapter is dedicated to the theoretical introduction into this issue and acquainting with basic terms that are related to this topic. The second chapter includes the comparison of Visegrad Group regions on the basis of selected criteria (demographic, education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Milan Vošta
  • Oponent: Barbora Fialová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54480