Bc. Jana Petrová

Diplomová práce

Didaktické hry jako aktivizující metody v hodinách přírodopisu na základní škole

Didactic games as activating methods in natural science lessons at primary school
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na charakteristiku a tvorbu aktivizujících metod, konkrétně didaktických her v hodinách přírodopisu na základní škole. Teoretická část je zpracována především na základě rešerše odborné literatury. Didaktická část obsahuje návrh 12 didaktických her pro jednotlivé tematické celky přírodopisného učiva. Součástí práce je také ověření některých z nich a následná zpětná vazba …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on characteristics and creation of activating methods, namely didactic games, in natural history lessons at secondary school. The theoretical part is based mainly on the research of literature. The didactic part contains a proposal of 12 didactic games for individual thematic units of natural science curriculum. The verification of some didactics games is also part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta