Mgr. Marek Hrdina

Diplomová práce

Percepce a pozice aktérů českého energetického trhu vůči klimaticko-energetické politice Evropské unie: případová studie ČEZ a.s.

Perception and position of actors of the Czech energy market on climate and energy policy of the European Union: The case study of the company ČEZ a.s.
Anotace:
Přestože se v přechozích letech objevila celá řada prací a analýz zkoumající vývoj a podobu evropské energetické a klimatické politiky a energetického sektoru obecně, poměrně málo prozkoumanou rovinou (zejména kánonem sociálních věd) zůstává energetický sektor na úrovni tržních subjektů a proces přijímaní ideologicko-politických zadání na (nad)národní úrovni firmami. Cílem práce je na případové studii …více
Abstract:
Although in the previous years there have been many thesis and analysis investigating development of European energy and climate policy and energy sector in general, relatively little research have been done (especially by using canon of social sciences) to investigate the energy sector at the level of market subjects and to investigate the adoption process of international and national policies in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta