Bc. Gabriela Vyskočilová

Diplomová práce

Průzkum kožených kasulí ze sbírek Moravské galerie v Brně

Investigation of leather chasubles deposited in Moravian Gallery (Brno) collections
Anotace:
Diplomová práce se zabývá průzkumem kožených kasulí, datovaných do 18. st., uložených ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Cílem historického průzkumu bylo dohledání dalších kožených kasulí a podobných prací na území České republiky a v sousedních zemích, případně určení místa původu zhotovení zkoumaných předmětů a s tím spojené datace vzniku kasulí. Součástí historického průzkumu bylo i určení možných …více
Abstract:
This thesis deals with exploration of leather chasubles from 18th century that are deposited in collections of the Moravian Gallery in Brno. The aim of the historical survey was to find out other leather chasubles and similar artefacts in the Czech Republic and in the neighbouring contries, eventually to determine the place and time of chasubles origin. A part of this historical survey was focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Chemie konzervování - restaurování

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.