Theses 

Možnosti pedagogické péče o hospitalizované dítě a vliv herní terapie – Bc. Marie Handlířová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Marie Handlířová

Bakalářská práce

Možnosti pedagogické péče o hospitalizované dítě a vliv herní terapie

The possibilites of teacher care about a hospitalized child and influence of a playing therapy

Anotace: Anotace HANDLÍŘOVÁ,Marie:Možnosti pedagogické péče o hospitalizované dítě a vliv herní terapie, bakalářská práce. Brno, MU 2007, s. 45. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Ilona Fialová Klíčová slova: hospitalizované dítě, školy při nemocnici, herní terapie, herní specialista. Tato práce je zaměřena na výchovu a vzdělávání hospitalizovaného dítěte a kladný vliv herní terapie. V teoretické části jsem shrnula fakta z odborné literatury. Praktickou část tvoří vlastní šetření sledovaných dětí.

Abstract: Annotation HANDLÍŘOVÁ, Marie:the possibillities of trachet care about a hospitalized and influence of a playing therapy. The bachelor work. Brno, MU 2007, s.45 The headman of bachelor work PhDr. Ilona Fialová They key words: hospitalized child, schools dutiny ills, playing therapy, playing specialist. This work is specialized focused on an enlightenment of a hospitalized child and positive Influence of a playing therapy. In theoretical part I summarize the facto from revolting literature. My own investigation Of watched pupils is found in practical part.

Klíčová slova: hospitalizované dítě, školy při nemocnici, herní terapie, herní specialista. hospitalized child, schools dutiny ills, playing therapy, playing specialist.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 17:08, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz