Bc. Martin Kolek

Bakalářská práce

Výcvikové centrum pro práce, záchranu ve výškách a nad volnou hloubkou

Training center for work, rescue at heights and above free depth
Anotace:
Abstrakt Tématem této bakalářské práce je seznámení široké veřejnosti s činností lezecké skupiny Hasičského záchranného sboru v Pardubicích. Tato práce se skládá ze tří částí. V první se věnuji historii, legislativě pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, statistice lezeckých zásahů a vybavení. Druhá část je zaměřena na spolupráci všech složek integrovaného záchranného systému s hasiči - lezci …více
Abstract:
Abstract The topic of this bachelor thesis is to acquaint the general public with the activities of the climbing group of the Fire Rescue Service in Pardubice. This thesis consists of three parts. The first one is devoted to history, legislation for work at heights and above free depth, statistics of climbing interventions and equipment. The second part is focused on cooperation of all parts of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostně právní studia / Bezpečnostně právní studia

Práce na příbuzné téma