Bc. Anna Hradecká

Bachelor's thesis

Volně dostupná prostorová a data a jejich využití v konceptu "Smart City"

Open spatial data and the SmartCity concept
Abstract:
Tato bakalářská práce řeší problematiku otevřených prostorových dat, jejich technické parametry, ale také současný stav ve světě, v ČR a v Brně a na příkladech ukazuje jejich využití. Další část popisuje koncept Smart City. Zaměření je konkrétně na pochopení tohoto pojmu v Evropě a v některých městech u nás. Práce se zabývá propojením obou výše zmíněných konceptů. Ukazuje konkrétní příklad města Brna …more
Abstract:
This thesis examines the issue of two popular concepts, open spatial data and SmartCity. It looks into the current state of open spatial data in the whole world, the Czech Republic and the city of Brno, its technical specifications and also provides several use cases of these data.The second part describes the idea of SmartCity and what does it mean in Europe and several cities in this country. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Reader: Mgr. Radim Stuchlík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics