Petra BRODSKÁ

Bachelor's thesis

Odvolání podpisů pod Mnichovskou dohodou

Revocation of signatures under the Munich Agreement
Anotácia:
Bakalářská práce ve stručnosti zmíní akt podepsání Mnichovské dohody a její příčiny a důsledky. Dále se věnuje československému odboji doma i v zahraničí. Práce v nezbytném kontextu zahrne příčiny, průběh a následky atentátu na Heydricha. Mezi takové následky patří především tragédie Lidic a Ležáků a její dopad na veřejné mínění. V další části se práce věnuje reakci spojenců na okupaci českých zemí …viac
Abstract:
The bachelor thesis will briefly mention the act of signing the Munich Agreement and its causes and consequences. It also deals with the Czechoslovak resistance at home and abroad. Work will include the causes, course and consequences of the assassination of Heydrich, in the necessary context. Consequences of the assassination include, in particular, the tragedy of Lidice and Ležáky and its impact …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Eva Fischerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRODSKÁ, Petra. Odvolání podpisů pod Mnichovskou dohodou. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / odbor:
History Studies / General History

Práce na příbuzné téma