Bc. Jana Matejková

Bakalářská práce

Úverová zmluva

Loan agreement
Abstract:
The main aim of bachelor thesis "loan agreement" is approaching the fundamental issue of the loan agreement in commercial law. Subject of the loan is not captured only in the business but blends also into the financial law. The work contains of a general description of the loan, the essential elements of the credit agreement, individual rights and obligations of the contractual parties and any breach …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „ Úverová zmluva“ je priblíženie základnej problematiky úverovej zmluvy v obchodnom práve. Podstata úveru nie je zachytená len v obchodnom ale prelína sa aj do finančného práva. Práca obsahuje všeobecnú charakteristiku úveru, podstatné náležitosti zmluvy o úvere, jednotlivé práva a povinnosti zmluvných strán a prípadné nedodržanie týchto zmluvných záväzkov. Ide tu u poňatie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc.
  • Oponent: JUDr. Adriána Palajová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře