Sergey Davidyan

Diplomová práce

Comparison of Management Accounting and Controlling in English-speaking and German-speaking countries

Porovnání manažerského účetnictví a controllingu v anglicky mluvících a německy mluvících zemích
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat rozdíly a podobnosti controllingu a manažerského účetnictví v německy mluvících a anglicky mluvících zemích.Pozornost je věnována ekonomickému zázemí spolu s společenskými podmínkami, které způsobily vznik controllingu a manažerského účetnictví v německy mluvících a anglicky mluvících zemích.Důležitým úkolem je také zjistit, jak a do jaké míry jsou rozdíly …více
Abstract:
The main goal of this diploma work is to analyze the differences and the similarities of controlling and management accounting frameworks in German-speaking and English-speaking countries. The attention is devoted to the economic background along with social premises that caused the emergence of controlling and management accounting in German-speaking and English-speaking countries. The essential task …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 12. 2014
  • Vedoucí: Jaroslav Wagner
  • Oponent: Bohumil Král

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58068