Petr BAKULE

Bakalářská práce

Algoritmus péče o tonoucího z pohledu zdravotnického záchranáře

An algorithm of care about drowning people from the perspective of paramedics
Anotace:
Bakalářská práce je nazvána Algoritmus péče o tonoucího z pohledu zdravotnického záchranáře. Postupem záchrany tonoucího se rozumí prvotní technická záchrana tonoucího z vody a poté navazující zdravotnická péče. O tom pojednává tato práce. Teoretická část práce se v úvodu zmiňuje o definici, rozdělení tonutí a utonutí. Poté je celkem podrobně popsána patofyziologie tonutí, kde jsou zmapovány procesy …více
Abstract:
This bachelor thesis which is titled An algorithm of care about drowning people from the perspective of paramedics deals with the procedure in prehospital emergency care about drowning people. The procedure of rescue is meant here as an initial technical rescue of a drowning person from the water and then follow-up medical care. At the beginning of the theoretical part there is the definition of drowning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015
Zveřejnit od: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: MUDr. Jaroslav Gutvirth

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAKULE, Petr. Algoritmus péče o tonoucího z pohledu zdravotnického záchranáře. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses tjgcpa tjgcpa/2
5. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5. 5. 2015
Bulanova, L.
6. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.