Bc. Veronika Kellnerová

Bakalářská práce

Od dramatického textu k inscenaci v dobových kontextech v díle Václava Havla (Zahradní slavnost)

From the Dramatic Text to an Inscenation in Contemporary Connections in the Work of Václav Havel (The Garden Party)
Anotace:
Abstrakt Diplomová práce rozebírá základní dramatické principy Havlovy Zahradní slavnosti, potažmo principy jeho chápání divadla absurdity obecně. Na základě této analýzy jsou následně kriticky zkoumány všechny jednotlivé inscenace Zahradní slavnosti, které byly uvedeny na scénách českého divadla mezi léty 1963-1996. Komparace si klade za cíl pojmenovat hlavní znaky a odlišnosti inscenací a ukázat …více
Abstract:
Abstract Bachleor’s work focuses on the main dramatic principles of Václav Havel’s play Zahradní slavnost (Garden party). In other words it deals with the principles of his conception od drama of absurdity in general. Then, on the basis of this analysis every particular inscenation of Zahradní slavnost which was shown on the stages of Czech theatres between years 1963-1996 is critically examined. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Libor Vodička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta