Bc. Andrea Slámová

Diplomová práce

Zahraniční návštěvnost Rakouska

Foreign attendance of Austria
Anotace:
Diplomová práce Zahraniční návštěvnost Rakouska je zaměřena na hodnocení významu Rakouska v mezinárodním cestovním ruchu a prostorovou analýzu příjezdového cestovního ruchu. Nejprve jsou nastíněna obecná teoretická východiska, která jsou zaměřena především na mezinárodní cestovní ruch a jeho ekonomický význam. V empirické části je poté stručně popsána charakteristika Rakouska, dále je zde zpracována …více
Abstract:
The diploma thesis Foreign attendance of Austria is focused on the evaluation of the importance of Austria in international tourism and the spatial analysis of inbound tourism. First, the general theoretical foundations are outlined, which are focused primarily on international tourism and its economic importance. The empirical part then briefly describes the characteristics of Austria, then there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta