Bc. Veronika Rajnochová

Master's thesis

Volný čas a aktivita v období senia

Leisure time and activity in senior age
Abstract:
Cílem diplomové práce je porozumět významům stárnutí v kontextu úspěšného stárnutí se zaměřením na utváření volného čas a rolí aktivity v období senia. Skrze volnočasové aktivity jsou senioři schopni konstruovat a ovlivňovat charakter svého stáří, což přispívá k celkové životní spokojenosti a vede ke zvyšování kvality jejich života. Předmětem praktické části je interpretace výpovědí čtyř osob v seniorském …more
Abstract:
The thesis is aimed to understand the meanings of ageing in the context of successful aging by focusing on the formation of leisure time and activity in the period of senior age.Through leisure activities are seniors able to construct and influence the character of their ageing, which contributes to life satisfaction and leads to a higher level of quality of their life. The subject of the practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2016
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Special Education / Special Education for Adults