Bc. Veronika Rajnochová

Master's thesis

Volný čas a aktivita v období senia

Leisure time and activity in senior age
Anotácia:
Cílem diplomové práce je porozumět významům stárnutí v kontextu úspěšného stárnutí se zaměřením na utváření volného čas a rolí aktivity v období senia. Skrze volnočasové aktivity jsou senioři schopni konstruovat a ovlivňovat charakter svého stáří, což přispívá k celkové životní spokojenosti a vede ke zvyšování kvality jejich života. Předmětem praktické části je interpretace výpovědí čtyř osob v seniorském …viac
Abstract:
The thesis is aimed to understand the meanings of ageing in the context of successful aging by focusing on the formation of leisure time and activity in the period of senior age.Through leisure activities are seniors able to construct and influence the character of their ageing, which contributes to life satisfaction and leads to a higher level of quality of their life. The subject of the practical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Special Education / Special Education for Adults