Radek Vodička

Diplomová práce

Analýza rizika strategického finančního plánu minipivovaru

Risk Analysis of the Strategic and Financial Plan of the Microbrewery
Anotace:
Cílem práce je vyhodnotit riziko strategického finančního plánu minipivovaru a s ohledem na něj rozhodnout o proveditelnosti investičního projektu. Práce popisuje a analyzuje prostředí konkrétního podniku pomocí nástrojů, jakými jsou: PEST analýza, Porterova analýza pěti sil, finanční analýza, analýza vnitřního prostředí a SWOT analýza. Zjištěné informace jsou použity pro navržení vhodného investičního …více
Abstract:
The aim of the masters thesis is to analyse the risk of the strategic and financial plan of a microbrewery as well as to decide whether the proposed investment project is feasible due to identified information of risk. The thesis describes and analyzes the environment of the particular enterprise by implementing a PEST Analysis, Porters Five Forces analysis, Financial Analysis, Internal Analysis and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Jindřich Špička
  • Oponent: Petr Boukal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53230