Dhanishkumar Loganadaneejil

Diplomová práce

The Analysis of the Turbine Blade Fixture Crack

The Analysis of the Turbine Blade Fixture Crack
Anotace:
V této diplomové práci je provedena analýza praskliny upínání lopatek turbíny. Hlavním úkolem je analyzovat trhlinu lopatky turbíny pomocí modelu FEM a zjistit vlastnosti. V tomto případě je trhlina způsobena fixací kořene lopatky turbíny uvnitř drážek disku, když na ni působí odstředivá síla, a také svými materiálovými vlastnostmi. Pro analytickou část je popsána hmotnost lopatky, rychlost otáčení …více
Abstract:
In this thesis, the analysis of turbine blade fixture crack is performed. The main task is to analyse the crack of the turbine blade by using the FEM model and figure out the characteristics. In this case, crack is caused by the fixture of turbine blade root inside the disk grooves when centrifugal force is applied to it and also by its material properties. For the analytical part, the mass of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 8. 2020
  • Vedoucí: Jiří Podešva
  • Oponent: Zbyněk Paška

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava