Bc. Pavla POŠTULKOVÁ

Diplomová práce

Základní antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze sběrů a porušených hrobů z raně novověkého hřbitova z Brna - Smetanovy ulice

Preliminary anthropological evaluation of human skeletal remains from collections and disrupted graves of burial ground from Early modern period excavated in Smetanova street in Brno, Czech republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce je základní antropologická analýza raně novověkých lidských kosterních pozůstatků pocházejících ze sběrů a porušených hrobů. Kosterní materiál byl vyzvednut při archeologickém výzkumu probíhajícím na Smetanově ulici v Brně v roce 2011. Zkoumaný soubor se skládal ze 143 nálezových kontextů. Jednalo se o fragmentární a nekompletní soubor lidských pozůstatků. V celém souboru …více
Abstract:
This diploma thesis deals with basic anthropological analysis of early modern human skeletal remains from collections and damaged graves. The material was picked up during the archaeological research on Smetanova Street in Brno in 2011. The examined set consisted of 143 excavation contexts. It was a fragmentary and incomplete set of human remains. At least 305 individuals were identified in the whole …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Michal Živný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POŠTULKOVÁ, Pavla. Základní antropologické zpracování lidských kosterních pozůstatků ze sběrů a porušených hrobů z raně novověkého hřbitova z Brna - Smetanovy ulice. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta