Bc. Martin Šindler

Master's thesis

Externality v oboru vodovodů a kanalizací

Externalities in the Water and Sewerage systems
Abstract:
Práce se zabývá ekonomickým problémem externalit především ve veřejném sektoru s následnou orientací na oblast vodovodů a kanalizací. Věnuje se pozitivním a negativním externalitám v oboru vodovodů a kanalizací, zohledňuje jejich dosavadní vývoj, výhled do budoucna a odhaduje jejich vliv na cenu produktu. Práce identifikuje jednotlivé externality vstupující do cen vodného a stočného a ovlivňující celkovou …more
Abstract:
Thesis deals with the economic problem of externalities, especially in the public sector, followed by a focus on the water and sewerage. It deals with positive and negative externalities in the field of water supply and drainage, taking into account their past, outlook and estimates their impact on the price of the product. Thesis identifies the various externalities entering the price of water and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 9. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc., doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta