Theses 

Analýza strategie budování firemní značky – Ing. Bc. Zuzana Kulíšková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Ing. Bc. Zuzana Kulíšková

Master's thesis

Analýza strategie budování firemní značky

Analysis of Companys Brand Building Strategy

Abstract: Předmětem diplomové práce „Analýza strategie budování firemní značky“ je analýza konkrétních aktivit zaměřených na budování značky a kritické zhodnocení jejich návaznosti na stanovenou strategii budování značky v podniku. Pro analýzu byla zvolena firemní značka mezinárodní korporace Monsanto. Pro tuto značku byla provedena analýza strategie jejího budování a konkrétních aktivit sloužících k podpoře budování značky. Na závěr byly výsledky analýzy vyhodnoceny a byly vyvozeny doporučení pro další vývoj.

Abstract: The objective of the submitted thesis: “ Analysis of Company´s Brand Building Strategy ” is to analyze all concrete activities focused on brand building and critical evaluation of the link with fixed brand building strategy in the company. For the analysis was chosen company brand which belongs to the international corporation Monsanto. There was done the analysis of brand building approach for the corporate brand, including the concrete tools for brand support. At the end there was a focus on analysis resultes, evaluation of the conformity with corporate brand strategy and were designed some recommendations for the future.

Keywords: Značka, budování značky, řízení značky, identita značky, image značky, hodnota značky, komunikační nástroje, analýza sekundárních dat, brandingová strategie, měřítka značky. Brand, brand building, brand management, brand identity, brand image, brand equity, communication tools, analysis of secondary data, brand strategy, brand benchmark.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Ivana Jašková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/2/2019 06:39, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz