Theses 

Analýza strategie budování firemní značky – Ing. Bc. Zuzana Kulíšková

česky | in English | slovensky

/id/tjs3ba/metadataTheses.xml: Chybná adresa v ISu nebo nemáte oprávnění tuto složku nebo tento soubor číst.
Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Bc. Zuzana Kulíšková

Diplomová práce

Analýza strategie budování firemní značky

Analysis of Companys Brand Building Strategy

Anotace: Předmětem diplomové práce „Analýza strategie budování firemní značky“ je analýza konkrétních aktivit zaměřených na budování značky a kritické zhodnocení jejich návaznosti na stanovenou strategii budování značky v podniku. Pro analýzu byla zvolena firemní značka mezinárodní korporace Monsanto. Pro tuto značku byla provedena analýza strategie jejího budování a konkrétních aktivit sloužících k podpoře budování značky. Na závěr byly výsledky analýzy vyhodnoceny a byly vyvozeny doporučení pro další vývoj.

Abstract: The objective of the submitted thesis: “ Analysis of Company´s Brand Building Strategy ” is to analyze all concrete activities focused on brand building and critical evaluation of the link with fixed brand building strategy in the company. For the analysis was chosen company brand which belongs to the international corporation Monsanto. There was done the analysis of brand building approach for the corporate brand, including the concrete tools for brand support. At the end there was a focus on analysis resultes, evaluation of the conformity with corporate brand strategy and were designed some recommendations for the future.

Klíčová slova: Značka, budování značky, řízení značky, identita značky, image značky, hodnota značky, komunikační nástroje, analýza sekundárních dat, brandingová strategie, měřítka značky. Brand, brand building, brand management, brand identity, brand image, brand equity, communication tools, analysis of secondary data, brand strategy, brand benchmark.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ivana Jašková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 20:50, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz