Theses 

3D tisk jako umění – Bc. Pavel Směřička

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media

Bc. Pavel Směřička

Master's thesis

3D tisk jako umění

3D print as Art

Abstract: Magisterská diplomová práce se soustředí na pionýry 3D tištěného umění, které sleduje s ohledem na technologické (softwarové i hardwarové) a historické aspekty. Mapuje první 3D tištěné skulptury, stejně tak jejich pronikání do výstavního prostoru. Má za úkol zjistit, jakým způsobem umělci 3D tiskárny využívají. Cílem práce je artikulovat hlavní znaky 3D tisku jako umění, případně formulovat hlavní žánry umění 3D tisku například 3D print jako skulptura, jako intermedium, jako performance a podobně).

Abstract: The diploma thesis focuses on the pioneers of 3D printed art that follows with regard to technological (software and hardware) and historical aspects. Maps the first 3D printed sculpture, as well as their penetration into the exhibition space. Its task is to explore how artists use 3D printers. The aim is to articulate the main features of 3D print as art, or formulate the main genres of 3D printed art such as 3D print as sculpture, as intermedium, such as performance, etc.).

Keywords: 3D tisk, umění, socha, skulptura, nová média, 3D skener, stereolitografie, SLA, FDM, SLS, 3DP, MJM, PolyJet, RepRap, 3D print, art, sculpture, new media, 3D scanner, stereolitography

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 20:09, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz