Bc. Robin Roček

Diplomová práce

Estetické, kulturní a technologické aspekty vývoje rozhraní interaktivních technologií

Aesthetic, Cultural and Technological Aspects of the Interactive Technologies Interface Development
Anotace:
Vývoj rozhraní interaktivních technologií je ovlivňován mnoha aspekty, kulturními zvyky, lidským vnímáním, módními trendy, estetickými preferencemi a v neposlední řadě i technologickým vývojem. Je tedy třeba věnovat zvýšenou pozornost těmto jednotlivým aspektům při tvorbě interaktivních prvků a rozhraní digitálních zařízení ovládaných skrze periferie nebo nově haptická prostředí použitá v technologických …více
Abstract:
The development of interactive interface technology is influenced by many aspects, cultural habits, human perception, fashion trends, aesthetic preferences and last but not least, new technological developments. It is therefore necessary to pay attention to these individual aspects in the creation of interactive features and interface of devices controlled through digital peripherals or new haptic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta