Theses 

Marketing nezávislých finančně poradenských společností- (porovnání Broker Consulting, a.s. a Partners) – Matěj RUBEŠ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Matěj RUBEŠ

Bakalářská práce

Marketing nezávislých finančně poradenských společností- (porovnání Broker Consulting, a.s. a Partners)

Marketing of independent financial consulting companies : Comparison of the Broker Consulting a.s. and Partners

Anotace: V mé bakalářské práci se zabývám dvěma hlavními tématy. První je finanční poradenství, u kterého popisuji jeho historii, dále jeho podobu dnes a vyhlídky do budoucna. Také se zabývám otázkou pro koho je finanční poradenství určeno a popisuji zde průběh poradenského procesu. Druhým hlavním tématem je marketing poradenských a finančně nezávislých společností. K tomuto tématu jsem si na porovnání vybral dvě společnosti tohoto druhu, které působí na českém trhu- Broker Consulting a.s.(dále jen Broker Consulting) a Partners for life planning a.s. (dále jen Partners). Po představení společností se věnuji hodnocení jejich marketingové činnosti a porovnání jejich marketingových kroků na českém trhu. Na závěr práce ve zkratce popisuji nové trendy v marketingu nezávislých finančně poradenských společností.

Abstract: This bachelor thesis discusses two main topics. Firstly, it focuses on financial counselling in general, its history, its current forms as well as its future outlook. I have also taken into account the issue of who is financial counselling for, further describing the individual steps of counselling process. Secondly, marketing of independent financial counselling companies is analyzed. I have selected two companies operating on the Czech market for comparison, namely Broker Consulting a.s. (hereinafter referred as {\clqq}Broker Consulting``) and Partners for life and planning a.s. (hereinafter referred as {\clqq}Partners``). Introduction of both companies is followed by an assessment of their marketing activities and comparison of their marketing behaviour on the Czech market. Finally, I briefly describe new trends in the marketing of independent financial counselling companies.

Klíčová slova: marketing, marketingová činnost, společnost, finanční poradenství, finanční poradce, nezávislý, multilevel marketing

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2010
  • Vedoucí: Ing. Štěpánka Ryšánková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 11. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

RUBEŠ, Matěj. Marketing nezávislých finančně poradenských společností- (porovnání Broker Consulting, a.s. a Partners) . Ústí nad Labem, 2009. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 11:41, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz